Verkiezingen 2024

Op 9 juni 2024 kiezen we wie ons mag vertegenwoordigen in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams parlement. De opkomstplicht is hier van toepassing. 

In de herfst, op 13 oktober 2024, vinden de provinciale en gemeenteraadsverkiezingen plaats. In Kraainem ga je dus stemmen voor de provincieraad, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Voor deze lokale verkiezingen is vanaf dit jaar geen opkomstplicht meer.

Ben je 16 of 17 jaar op 9 juni 2024? Dan mag je ook gaan stemmen voor het Europees Parlement, maar het is nog geen plicht. Je moet je hiervoor niet inschrijven, je staat automatisch op de kiezerslijst.

Belgen (18+) die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente moeten zich niet registreren voor de verkiezingen. Zij staan automatisch op de kiezerslijsten.

Belgen die in het buitenland verblijven en zijn ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters moeten zich inschrijven bij hun consulaire beroepspost om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen.