Vacatures

Het lokaal bestuur van Kraainem is in volle expansie en wil meer dan ooit een organisatie zijn die kwaliteit aflevert, een hoge output heeft en deze kan realiseren binnen een goede mentaliteit en een positieve bedrijfscultuur waarbij de waarden positiviteit, respect, innovatie en kwaliteit hoog in het vaandel gedragen worden.

Daarom gaan wij in 2021 volop op zoek naar nieuwe medewerkers die graag hun steentje willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een professionele, moderne en toffe “boîte” en deel willen uitmaken van één van onze teams van goede, gemotiveerde en toffe medewerkers die het allerbeste voorhebben met elkaar én de organisatie!

Openstaande vacatures

Het lokaal bestuur en het OCMW van Kraainem zijn momenteel op zoek naar:

  • Geen openstaande vacature op dit moment

Heb je interesse in een functie bij de gemeente? Dan kan je je kandidaat stellen voor één van onze vacante betrekkingen. Je kandidatuur bestaat steeds uit een motivatiebrief, curriculum vitae en kopie van je diploma (niveau afhankelijk van de functie). Bijkomend zal je ook een uittreksel uit het strafregister moeten bezorgen en, afhankelijk van de functie, een kopie van je rijbewijs.

Solliciteren kan via mail naar vacature@kraainem.be of via post aan het college van burgemeester en schepenen, Arthur Dezangrélaan 17 – 1950 Kraainem.

Vrijwilligers

Wegens het groeiend aantal kinderen in onze twee gemeentelijke basisscholen, heeft het gemeentebestuur nood aan meer toezicht(st)ers tijdens de voor- en naschoolse opvang en de middagpauze. Een vrijwilliger ontvangt een kostenvergoeding van 8 euro per uur, met een maximum jaarvergoeding van 1.416,16 euro.

Interesse? Stuur dan jouw kandidatuur met cv naar het college van burgemeester en schepenen, Arthur Dezangrélaan 17 – 1950 Kraainem of per e-mail.

Spontaan solliciteren

Is er op dit moment geen vacante betrekking die bij jou past? 

Spontane kandidaturen mogen verzonden worden naar vacature@kraainem.be.

Taalkennis

Bij het raadplegen van onze vacatures zal je merken dat er gesproken wordt over ‘de vereiste over de taalkennis’ (deze vereiste wordt opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966). Concreet betekent dit het volgende: 

  • Heb je je diploma in het Nederlandstalig onderwijs behaald, dan dien je in het bezit zijn van een Selor attest, art.9§2 met bewijs van de elementaire kennis van het Frans voor een functie waarbij je contact hebt met het publiek.
  • Heb je je diploma in het Franstalig of anderstalig onderwijs behaald, dan dien je in het bezit zijn van een Selor attest met bewijs van de kennis van het Nederlands (het niveau is afhankelijk van de diplomavoorwaarde). 

Alleen Selor is bevoegd om bovenstaande taalkennis vast te stellen. Meer informatie over de taaltesten kan je vinden op www.selor.be.

Ook technisch medewerkers dienen bovenstaande taalkennis aan te tonen. Dit heeft als gevolg dat ook zij een kopie van hun hoogst behaald diploma/studiegetuigschrift bij hun kandidatuur dienen te bezorgen.

Toekomstige vacatures

In de loop van 2021 gaan we op zoek naar volgende profielen om onze teams te versterken:

  • Poetsmedewerkers OCMW C1-C3
  • Technische medewerkers C1-C3