Transitie management team

Het transitiemanagementteam coördineert de werking van de verschillende diensten van de gemeente. Het team staat onder leiding van de algemeen directeur en bestaat uit, de adjunct-algemeen directeur, de financiële directeur, de bestuurssecretaris en de verantwoordelijken van de dienst bevolking, de technische dienst, de dienst stedenbouw, de dienst mobiliteit en de verantwoordelijken van het OCMW-personeel en thuiszorg.

Het transitiemanagementteam zorgt voor de nodige coördinatie tussen de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten alsook de interne communicatie.

Het managementteam vergadert maandelijks.

Leden van het transitiemanagementteam

Joëlle Eggermont - Algemeen directeur

Christophe Clérin - Adjunct-algemeen directeur

Danny Van den Eynden - wnd. Financieel directeur

Sophie Mary - Bestuurssecretaris

Loes Abrahams - Diensthoofd stedenbouw

Luc Pintelon - Diensthoofd technische dienst

Rudy Vander Elst - Mobiliteitsambtenaar

Stéphanie Ponthieu - Diensthoofd bevolking

Hilde Croes - Verantwoordelijke personeel OCMW

Annick Sonck - Verantwoordelijke thuiszorg OCMW

Openingsuren en contact

Dienst Interne zaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
info@kraainem.be