Management team

Het managementteam coördineert de werking van de verschillende diensten van de gemeente. Het team staat onder leiding van de algemeen directeur en bestaat uit, de adjunct-algemeen directeur, de financiële directeur, de bestuurssecretaris en de verantwoordelijken van de dienst bevolking, de technische dienst, de dienst stedenbouw, de dienst mobiliteit en de verantwoordelijken van het OCMW-personeel en thuiszorg.

Het managementteam zorgt voor de nodige coördinatie tussen de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten alsook de interne communicatie.

Het managementteam vergadert maandelijks.

Leden van het transitiemanagementteam

Joëlle Eggermont - Algemeen directeur

Christophe Clérin - Adjunct-algemeen directeur

Danny Van den Eynden - wnd. Financieel directeur

Sophie Mary - Teamleider P&O

Faye Vermote - Teamleider omgeving

Luc Pintelon - Ingenieur

Rudy Vander Elst - Coördinator openbaar domein

Stéphanie Ponthieu - Groepsverantwoordelijke burgerzaken

 

Openingsuren en contact

Team secretariaat

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
info@kraainem.be