Vacatures

De belangrijkste taak van de afdeling personeelszaken bestaat uit de interne administratie van het personeel zoals weddenberekening, HR-beleid, verlofregeling, loopbaanevolutie, aanwervingen en bevorderingen. Daarnaast zorgt deze afdeling voor een optimale dienstverlening naar haar medewerkers toe. U kan er terecht met uw vragen over aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, vacante betrekkingen, vrijwilligerswerk, stages en vakantiejobs.

In samenwerking met de directies van beide gemeentescholen staat de afdeling personeelszaken ook in voor de aanstellingen van leerkrachten, onderhoudspersoneel en personeel van het toezicht, en andere administratieve materie omtrent onderwijs.

De afdeling is telefonisch bereikbaar tussen 14u00-16u00.

Heb je interesse in een functie bij de gemeente? Dan kan je je kandidaat stellen voor één van onze vacante betrekkingen. Je kandidatuur bestaat steeds uit een motivatiebrief, curriculum vitae en kopie van je diploma (niveau afhankelijk van de functie). Bijkomend zal je ook een uittreksel uit het strafregister moeten bezorgen en, afhankelijk van de functie, een kopie van je rijbewijs.

Solliciteren kan via mail naar vacature@kraainem.be of via post aan het college van burgemeester en schepenen, Arthur Dezangrélaan 17 – 1950 Kraainem.

Is er op dit moment geen vacante betrekking? Dan kan je via bovenstaande kanalen ook spontaan solliciteren.

Bij het raadplegen van onze vacatures zal je merken dat er gesproken wordt over ‘de vereiste over de taalkennis’ (deze vereiste wordt opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966). Concreet betekent dit het volgende: 

  • Heb je je diploma in het Nederlandstalig onderwijs behaald, dan dien je in het bezit zijn van een Selor attest, art.9§2 met bewijs van de elementaire kennis van het Frans voor een functie waarbij je contact hebt met het publiek.
  • Heb je je diploma in het Franstalig of anderstalig onderwijs behaald, dan dien je in het bezit zijn van een Selor attest met bewijs van de kennis van het Nederlands (het niveau is afhankelijk van de diplomavoorwaarde). 

Alleen Selor is bevoegd om bovenstaande taalkennis vast te stellen. Meer informatie over de taaltesten kan je vinden op www.selor.be.

Ook technisch medewerkers dienen bovenstaande taalkennis aan te tonen. Dit heeft als gevolg dat ook zij een kopie van hun hoogst behaald diploma/studiegetuischrift bij hun kandidatuur dienen te bezorgen.

Een overzicht van de openstaande vacatures kan u hieronder terugvinden.