Onkruidbestrijding

Om straten, voetpaden, parken en andere openbare ruimtes onkruidvrij te houden wordt vaak automatisch naar pesticiden gegrepen. Deze komen deels terecht in het grond- en oppervlaktewater. Gevaren voor mens en milieu zijn niet uit te sluiten.

Het Vlaams Parlement besliste om vanaf 2004 het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor het beheer van openbare ruimtes te verbieden. Het decreet voorziet evenwel dat de openbare besturen via een tijdelijk uitzonderingsprogramma voor een stapsgewijze afbouw van de bestrijdingsmiddelen kunnen kiezen.

De gemeente Kraainem heeft gekozen om aan de verplichtingen van het decreet te voldoen in twee fasen:

  1. Volledige afschaffing tegen 1 april 2008 van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in een zone van 20 % van het gemeentelijke grondgebied. Deze zone komt overeen met het noorden van Kraainem die qua diversiteit representatief is voor de gemeente.
  2. Totaal verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op het gehele grondgebied tegen ten laatste 31 december 2014.

Sinds 2014 werken wij als gemeentebestuur volledig pesticidevrij. Dit vergde niet enkel een aanpassing van de verdelgingstechnieken, maar ook een aanpassing van het openbaar groen:

  • Onkruid is relatief: wat traditioneel gezien door Belgen als onkruid gezien wordt, zijn vaak waardevolle inheemse planten.
  • Laat het gras maar groeien: het gras in de bermen wat langer laten groeien kan geen kwaad! Uit onderzoek blijkt zelfs dat dit zeer positief is voor de lokale biodiversiteit, zeker voor de – met uitsterven bedreigde en levensnoodzakelijke – bijen!

De gemeente draagt ook bij aan het intergemeentelijk project “Pro-Natura”. Dit is een sociaal tewerkstellingbedrijf dat gespecialiseerd is in het ecologisch onderhoud van openbaar groen. Zij onderhouden onder andere de omgeving van de vijvers Park Jourdain, het Molenbos, en de holle wegen in onze gemeente!

Er zijn in onze gemeente verschillende openbare parken:

  • Het park Jourdain
  • Het park Prinseput
  • Het Dexiadomein
  • Het Molenbos 

GREEN4GREY Project

In de gemeenten Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Tervuren heeft de Vlaamse Landmaatschappij met behulp van het instrument landinrichting een gemeentegrensoverschrijdend wandelnetwerk uitgebouwd. Het wandelnetwerk bedraagt ongeveer 20 kilometer aan nieuwe wandelingen en is heel divers. Er zijn paden die langs waterlopen gaan en oude tramlijnen nemen een belangrijk deel van het netwerk in. Zo is er bijvoorbeeld de (reeds bestaande) Zwette Jean tramwandeling die in de Dijlevallei start en die werd doorgetrokken van Tervuren tot in de kern van Sterrebeek. Een oud station aan het park van Tervuren vormt nu de start van een mooie groene wandeling langs de oude spoorlijn. Voor het eerst kun je nu wandelen tussen het park van Tervuren en de Groene Woluwevallei van het Brussels Gewest. Op het traject bevinden zich trouwens een paar nieuw aangelegde parken zoals het park aan kasteeldomein de Burbure en het park in de Beekstraat. Het wandelnetwerk is op een originele manier bewegwijzerd. Traditionele paaltjes zijn hier bijenpalen en totems die dienen als bijenhotel. Op die manier krijgt ook de natuur in deze verstedelijkte omgeving nog een duwtje in de rug. Het Woluwewandelpad wordt later nog toegevoegd aan het netwerk, de plannen daarvoor zijn nog in voorbereiding.

Naast de betrokken gemeenten, is Europa de belangrijkste partner. De inrichting van het wandelnetwerk werd mede mogelijk gemaakt door Europese financiering via het project Green4Grey. Op de website van het project kun je de wandelfolder downloaden.

Bekijk hier het volledige traject op Google Maps.