Wonen en bouwen

Stedenbouw is het dagdagelijkse beheer van de ruimtelijke ordening van onze gemeente: het afleveren van vergunningen, het informeren van de inwoners over wat kan en niet kan in en rond hun huis.

Ruimtelijke ordening omvat vooral het opstellen van visies en plannen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op langere termijn.

De dienst omgeving ondersteunt het beleid om tot een duurzaam ruimtegebruik te komen. Hierbij worden alle factoren waarvoor grond nodig is in hun geheel bekeken: zoals bebouwing, recreatie, natuur, landbouw, verkeer en industrie. Daarnaast ziet de dienst erop toe dat alle ontwerpen voldoen aan de reglementeringen en voorschriften die van toepassing zijn en dat dit kadert binnen de goedgekeurde ruimtelijke plannen. Ten slotte controleert deze dienst of de werken die worden uitgevoerd, niet afwijken van de plannen die zijn goedgekeurd.

De inwoners van faciliteitengemeenten kunnen vanaf nu ook hun vergunningsaanvragen in het Frans indienen op het omgevingsloket. Dit kan via de onderstaande link: www.omgevingsloket.be/omvLoket/?taal=fr