Adviesraden

Een adviesraad is een overlegorgaan tussen burgers, het verenigingsleven en het lokaal bestuur, die door de gemeenteraad wordt opgericht. Deze raden worden gebruikt om problemen aan te kaarten en voorstellen te bespreken, en geven advies aan de bestuursorganen. Een adviesraad kan nooit beslissen over het probleem waarover advies wordt gevraagd.

Het lokaal bestuur Kraainem kent 9 verschillende adviesraden.