Afval

Afval buitenzetten mag vanaf 19 uur de dag voor de ophaling. De ophalingen starten om 7 uur (om 6 uur in juli en augustus).

Download de Recycle! App en vergis je nooit meer van ophaaldag of download de afvalkalender.

Op de website van Interza vind je alle nuttige informatie over onder meer:

  • openingsuren recyclagepark;
  • sorteerregels en preventietips;
  • afvalkalenders per regio met aanduiding van de ophaaldagen per fractie;
  • afvaltarieven;
  • verkooppunten huisvuilzakken.

GFT-sticker

De GFT-Sticker is online te koop via Interza.

De jaarlijkse sticker moet (ten laatste op 1 maart) aan de achterkant onder de handvaten van de container geplakt worden, en dus niet aan de voorkant, want dan kan de sticker beschadigd worden door het takelsysteem van de vrachtwagen. Plaats je container met de handvaten naar de straatkant, zo is de sticker duidelijk zichtbaar. 

Recyclagepark

Alle info over het recyclagepark vind je op: www.incovo-interza.be/nl/recyclageparken

Inzameling gebruikte batterijen

Breng je gebruikte batterijen mee naar het gemeentehuis. Je kan ze deponeren in de ton aan het onthaal.

Ophaling asbestplaten

Asbeststof is kankerverwekkend. De vezels komen vrij door beschadiging en zijn zo fijn dat ze door de lucht blijven zweven en zich zeer gemakkelijk verspreiden. Daarom hebben we strenge veiligheidsnormen voor de aanvoer van asbesthoudende materialen naar het recyclagepark. Grote hoeveelheden asbestplaten en -leien kan je tegen een lage prijs veilig aan huis laten afhalen.