Standpunt van de gemeente Kraainem over 5G

5G van kracht zonder democratisch debat

De gemeente Kraainem vraagt een moratorium op de ontplooiing van 5G in België op basis van het voorzorgsbeginsel naar aanleiding van de toekenning door het BIPT van voorlopige gebruiksrechten, die definitief zouden kunnen worden, aan bepaalde operatoren voor frequenties waarvoor nog geen reglementair kader bestaat.

Deze toekenning ligt in het midden van de belangrijkste gezondheidscrisis in onze huidige samenleving, waarbij de energie gericht is op het beheer van deze crisis.

Zij keurt deze toekenning af waarbij de exploitanten onder het voorwendsel van de "voorlopige" toekenning in staat stelt het publieke debat over de inzet van 5G, dat veel vragen oproept op het gebied van volksgezondheid, gezondheid en milieuhygiëne, te omzeilen.

Zij verzoekt de federale regering, die de bevoegdheid heeft voor de toewijzing van de gebruiksrechten voor de frequenties, om in overleg met de gefedereerde entiteiten een participerend debat te organiseren in plaats van de ogen te sluiten voor een voorlopige beslissing die, bij gebrek aan reactie, definitief zal worden.

Zij vraagt het Vlaamse Gewest om de gevolgen van de blootstelling aan 5G die momenteel wordt onderzocht, te bepalen.

Zij verzoekt de bevoegde autoriteiten om de grootst mogelijke transparantie te tonen alvorens een beslissing genomen wordt, rekening houdende met de adviezen van deskundigen zodat de vele vragen en angsten van burgers zorgvuldig behandeld kunnen worden.

Zij verzet zich in dit stadium tegen de ontplooiing van 5G op haar grondgebied en zal niet nalaten alle beschikbare middelen aan te wenden indien een operator het initiatief zou nemen om te proberen 5G in Kraainem te ontplooien door misbruik te maken van het begrip "voorlopig" waarin het wettelijk kader dit voorziet.