Standbeeld Josephine-Charlotte

In het centrum van de Prinses Josephine-Charlottewijk, op de splitsing van de Vinkenlaan en Zwaluwenlaan werd een plantsoentje aangelegd met daarin een buste van de prinses door Raymond Van Ormelingen.

Historiek

De Prinses Josephine-Charlottewijk werd aangelegd in de jaren 1950. De eerste 60 sociale woningen werden opgetrokken door de Maatschappij voor Goedkope Woningen van Kraainem (Eigen Haard) in de Vinkenlaan, rond 1950. In opdracht van de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom werd aansluitend een grotere wijk, die plechtig ingehuldigd werd in 1958, gerealiseerd. De verkavelingen werden de Josephine-Charlottewijk genoemd. De wijk werd door Pierre Nassaux uitgewerkt en omvatte de Vinkenlaan, de Stokkelstraat, de Zwaluwenlaan, de Nachtegalenlaan, het Josephine-Charlotteplein, de Sijsjeslaan, de Leeuwerikenlaan en de Grasmussenlaan.

Centraal werd een plein met handelszaken voorzien. In het centrum van de wijk, op de splitsing van de Vinkenlaan en Zwaluwenlaan werd een plantsoentje met buste van Josephine-Charlotte aangelegd.

Beschrijving

Het betreft een borstbeeld uit composietsteen voorstellende prinses Joséphine-Charlotte, op een natuurstenen sokkel, opgesteld te midden van een klein pleintje gevormd door de Vinkenlaan en de Zwaluwenlaan.

Aan de voorzijde op de sokkel staat het opschrift "Josephine-Charlotte/ Prinsess van België/ Princesse de Belgique" gebeiteld in blauwe hardsteen. Aan de achterzijde twee naamplaten; één in keramiek "P. Nassaux/ architecte/ Kraainem" en één in blauwe hardsteen “R. Van Ormelingen Sculpsit".

Meer info

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Standbeeld Joséphine-Charlotte met plantsoen, Inventaris Onroerend Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302062