Rijbewijs land- en bouwvoertuigen

Het rijbewijs G is alleen geldig voor landbouwvoertuigen. U heeft het nodig om land- en bosbouwvoertuigen en mobiel landbouwmaterieel te mogen besturen.

Bestuurders met een rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C en C+E mogen eveneens een voertuig van de categorie G besturen op voorwaarde dat het landbouwvoertuig een maximaal toegelaten massa heeft van het voertuig dat onder hun rijbewijs valt.

Gebruik je het voertuig van categorie G niet voor landbouw- of bosactiviteiten, dan moet je houder zijn van een rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C of C+E. Dit naargelang de maximaal toegelaten massa van het voertuig.

Voorwaarden

Je moet ten minste 16 jaar oud zijn om het rijbewijs G te behalen. Het theoretisch examen mag je afleggen wanneer u 15 jaar en 9 maanden bent.

Voor je je praktisch examen aflegt, mag je enkel oefenen op privéterreinen en mag je je niet op de openbare weg begeven, tenzij je een opleiding volgt in een erkende rijschool, in een landbouwschool of een erkend landbouwvormingscentrum en je vergezeld bent van een instructeur van de school. 

Openingsuren en contact

Team burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
bevolking@kraainem.be