Reispaspoort

Het paspoort is een officieel wereldwijd erkend en bruikbaar reisdocument in de vorm van een boekje dat een land aan zijn onderdanen afgeeft. Het paspoort mag niet worden verward met de identiteitskaart die - zoals de naam het zegt - maar uit een kaart bestaat.

Een Belgisch paspoort heeft een geldigheidsduur van 7 jaar (5 jaar voor minderjarigen).

Vanaf zijn geboorte kan elke Belg een eigen paspoort krijgen.

Met een identiteitskaart kan je naar een 50-tal landen reizen.

Het paspoort laat toe om naar alle landen ter wereld te reizen, desnoods na het bekomen van de vereiste visa.

Met de invoering van het biometrische paspoort voor EU-burgers wil de Europese Unie de veiligheid verhogen:

  • Van de burger zelf die zeker is dat ze een reisdocument bezit dat haast niet kan worden vervalst en dat hem meer bescherming biedt tegen identiteitsfraude.
  • Van het grondgebied via de bestrijding van identiteitsfraude die steeds vaker voorkomt en waarmee tal van lidstaten worden geconfronteerd.  

Hoe aanvragen?

Belgen die in België wonen en zijn ingeschreven bij een gemeente, vragen een paspoort aan bij hun gemeente.

Belgen die in het buitenland wonen en zijn ingeschreven bij de Belgische ambassade of consulaat bevoegd voor hun woonplaats, kunnen bij hun ambassade of consulaat een paspoort aanvragen. Wensen ze hun paspoort bij een andere Belgische ambassade of consulaat, of bij doorreis in België bij een provinciale paspoortdienst aan te vragen, dan dienen zij vooraf hiervoor de toestemming te vragen bij hun ambassade of consulaat.

Belgen die noch in een Belgische gemeente noch bij een Belgische ambassade of consulaat zijn ingeschreven, kunnen geen gewoon paspoort aanvragen. Ze kunnen, enkel in bepaalde noodgevallen, een voorlopig paspoort verkrijgen.

Kostprijs

Kinderen onder de 12 jaar

Normale procedure: 40 euro

Spoedprocedure - Levering gemeente - 24 uur: 218 euro

Spoedprocedure - Levering Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel - 4 uur: 272 euro

Volwassenen vanaf 12 jaar

Normale procedure: 75 euro

Spoedprocedure - Levering gemeente - 24 uur: 261 euro

Spoedprocedure - Levering Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel - 4 uur: 321 euro

Afhandeling

7 werkdagen

Uitzonderingen

Spoedprocedure: 215 euro voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar en 252,50 euro voor volwassenen

Wat meebrengen

  • Één recente pasfoto. Bekijk hier aan welke normen je pasfoto moet voldoen! Photomaton beschikbaar in het gemeentehuis, gepast geld verplicht (6 euro);
  • Uw identiteitskaart;
  • Eventueel uw oud reispaspoort;
  • Persoonlijk aanmelden in het gemeentehuis;
  • Optioneel: een volmacht om uw paspoort af te halen (onderaan deze pagina).

Openingsuren en contact

Team burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
bevolking@kraainem.be