College van Burgemeester en Schepenen

Het college van Burgemeester en Schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. In Kraainem bestaat het schepencollege uit de burgemeester en 5 schepenen.
De burgemeester wordt door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden benoemd uit de verkozenen voor de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden kunnen daartoe kandidaten voordragen. De schepenen worden daarentegen direct verkozen.

De burgemeester heeft enkele bevoegdheden die hem door de wet zijn toegekend. Schepenen hebben echter geen persoonlijke bevoegdheid. Burgemeester en schepenen nemen gezamenlijk beslissingen. Zij vormen dus een collegiaal orgaan, vandaar ook de naam schepencollege. Onderling hebben de schepenen wel een bepaalde taakverdeling afgesproken.

Het college van burgemeester en schepenen vergadert in principe elke dinsdag in het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Indien u de burgemeester of één van de schepenen wil spreken, kan u best een afspraak maken bij de dienst Interne zaken -  02 719 20 49.