Voor welke diensten maak ik een afspraak?

Voor volgende diensten moet je vooraf een afspraak maken via onze afsprakenmodule

  • Consultatie dossier archief in kader van verkoop
  • Consultatie dossier openbaar onderzoek & beroepsperiode via het Inzageloket
  • Hulp aanvragen omgevingsvergunning
  • Voorbespreking / inhoudelijke vraag