Nederlandstalige schoolraad

De schoolraad is een advies-, en overlegorgaan. Deze raad wordt elke vier jaar verkozen en komt 3 keer per jaar samen.

Samenstelling

Vertegenwoordigers van de leerkrachten

  • Sandra Geens
  • Kathleen De Prins

Vertegenwoordiging van de ouders

  • Gwen Platteau
  • Thomas Cador
  • Karolien Vermeeren

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap

  • Laurence Flamant
  • Philippe Blockmans

De voorzitter

  • Siska Hallemeesch

De secretaris

  • Philippe Blockmans
De schepen van onderwijs en de directeur hebben een raadgevende stem.