Huwelijksaangifte

Wie wil trouwen, moet daar minstens veertien dagen voor de geplande huwelijksdatum aangifte van doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte gebeurt in de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Wat meebrengen

Toekomstige echtgenoten die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister:

  • een kopie van de geboorteakten van beide partners. Voor trouwers die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op. 
  • een identiteitsbewijs 
  • als er een huwelijkscontract is, moet u een attest voorleggen van de notaris die het contract heeft opgesteld

Toekomstig echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister:

  • een bewijs van nationaliteit 
  • een bewijs van ongehuwde staat of eventueel van ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk 
  • een bewijs van woonst

De ambtenaar van de burgerlijke stand oordeelt of de voorgelegde documenten volstaan. Wanneer de belanghebbende partijen de nodige documenten niet kunnen voorleggen, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren om de akte van aangifte op te maken.

 

Meer info

Klik hier voor meer informatie.

Bron

Openingsuren en contact

Dienst Burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 50
e-mail
bevolking@kraainem.be