Uitleendienst

Materiaal nodig voor een fuif, toneelstuk, optreden, tentoonstelling, kamp, ...?

Via de uitleendienst Vlaams-Brabant kan er allerlei materiaal worden uitgeleend.