Informatie voor de lokale handelaars

Bent u handelaar of zelfstandige?

U staat er niet alleen voor!

Dyzo

Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Dit aanbod geldt voor heel Vlaanderen en is kosteloos dankzij financiële steun van de Vlaamse overheid via het agentschap innoveren en ondernemen en de inzet van tientallen vrijwillige medewerkers. Een team van gespecialiseerde beroepskrachten helpt je verder op economisch, juridisch en psychologisch vlak.

Ga zeker een kijkje nemen op de website van Dyzo www.dyzo.be of neem contact op via e-mail naar info@dyzo.be of per telefoon, tussen 9 uur en 12 uur, via het nummer 0800 11 106.

Dyzo beschikt ook over een juridische helpdesk waar u elke dinsdag en vrijdag tussen 13 uur en 17 uur terecht kunt via het nummer 0902 12 005 (betalend aan maximum 1 euro per minuut).

Adviseurs staan ter uw beschikking om u verder te helpen in beide landstalen.

Ga ook na of u geen hulp krijgt van de federale overheid (0800 120 80).

Communicatiemateriaal

Onderaan deze pagina vindt u nuttig communicatiemateriaal om tijdens de exitstrategie te gebruiken in uw zaak.

Vlaamse Corona-hinderpremie

Een onderneming die verplicht haar activiteiten heeft moeten stopzetten door de coronamaatregelen van de federale regering, kan in aanmerking komen voor de corona-hinderpremie van de Vlaamse overheid.

Meer informatie over de voorwaarden, de bedragen en de aanvraagprocedure vindt u op https://www.vlaanderen.be/corona-hinderpremie

Vlaamse Corona-compensatiepremie

Ondernemingen en zelfstandigen die niet hebben moeten sluiten, maar een grote omzetdaling kennen als gevolg van de coronacrisis, kunnen van de Vlaamse overheid een compensatiepremie krijgen om hun verliezen deels te compenseren.

Meer informatie over de voorwaarden, het bedrag en de aanvraagprocedure vindt u op https://www.vlaanderen.be/corona-compensatiepremie