Gemeentediensten enkel nog toegankelijk op afspraak

Voor volgende documenten/aanvragen kan u telefonisch een afspraak nemen met de dienst bevolking via het nummer 02 719 20 40:

  • Aanvraag van een nieuwe elektronische identiteitskaart/verblijfskaart indien uw huidige kaart binnen de 15 werkdagen vervalt;
  • Aanvraag van een nieuw rijbewijs indien uw vorig rijbewijs gestolen/verloren werd;
  • Aangifte van geboorte;
  • Aangifte van erkenning;
  • Aangifte van huwelijk indien u binnen de 15 kalenderdagen wenst te trouwen. Wij herinneren u eraan dat de huwelijksceremonie enkel kan doorgaan in kleine kring, d.w.z. ouders van de echtgenoten en eventuele getuigen;
  • Aanvraag van een paspoort indien u voor noodzakelijke redenen naar het buitenland moet vertrekken;
  • Aangifte van wettelijke samenwoning.

Voor volgende documenten kan u terecht op het digitaal loket, met elektronische kaartlezer, van de gemeentelijke website. Het document wordt u binnen de 2 werkdagen per e-mail toegestuurd. Wij vragen u om u niet te begeven naar het gemeentehuis:

Voor volgende documenten kan u terecht op het digitaal loket, zonder elektronische kaartlezer, van de gemeentelijke webiste. De documenten worden u binnen de 8 werkdagen per aangetekende zending toegestuurd:

Voor alle andere documenten/aanvragen vragen wij u om te wachten tot de gemeentelijke diensten weer optimaal werken. U kan steeds terecht voor vragen via e-mail naar bevolking@kraainem.be.

We doen al het mogelijke om u verder te helpen, en dat op een zo veilig mogelijke manier, o.m. met behulp van het monteren van plexi-glas tussen u en het personeel (zie foto's).