Elektronische identiteitskaart

OPGELET: Er is een nieuwe versie van de eID Middleware en Viewer beschikbaar. Om je elektronische identiteitskaart probleemloos te kunnen blijven gebruiken voor online toepassingen, is het belangrijk om deze nieuwe versies te installeren.

Meer info: https://eid.belgium.be/nl/eid-software-installeren-en-verwijderen 

De eID is de elektronische identiteitskaart van de Belgen. Ze wordt uitgereikt aan elke Belg wanneer hij de leeftijd van 12 jaar bereikt. De jongere krijgt een oproep om zich naar de gemeente te begeven. Vanaf de leeftijd van 15 jaar moet u steeds uw eID op zak hebben. 

De identiteitskaart is het bewijs dat u ingeschreven bent in het rijksregister van de natuurlijke personen. 

Met de eID kunt u:

  • zich identificeren om uw identiteit, nationaliteit, leeftijd… te bewijzen;
  • zich authenticeren om uw identiteit, nationaliteit, leeftijd… op elektronische wijze te bewijzen;
  • als meerderjarig persoon elektronisch tekenen. Een elektronische handtekening heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening.

Voor wie?

  • Alle Belgen vanaf de leeftijd van 12 jaar.
  • Een identiteitskaart kan, op jouw verzoek, vernieuwd worden wanneer de foto niet meer gelijkend is of wanneer de kaart beschadigd werd.
  • Bij diefstal van de identiteitskaart moet hiervan aangifte gedaan worden bij de politie, bij verlies of vernietiging doet u de aangifte op de dienst bevolking.

Kostprijs

Normale procedure: 21 euro

Spoedprocedure - Levering gemeente - 24 uur: 128 euro

Spoedprocedure - Levering FOD Binnenlandse Zaken - 24 uur: 179 euro

Afhandeling

Normale procedure: 2 à 3 weken

Spoedprocedure: 2 werkdagen indien aangevraagd vóór 15 uur

Wat meebrengen

  • 1 pasfoto - Bekijk hier aan welke normen je pasfoto moet voldoen! Photomaton beschikbaar in het gemeentehuis, gepast geld verplicht (6 euro)
  • Je oude identiteitskaart
  • Je persoonlijk aanmelden bij de aanvraag
  • Optioneel: een volmacht om de elektronische identiteitskaart te activeren en af te halen (zie document onderaan deze pagina)

Meer info

Bron

Openingsuren en contact

Dienst Burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 50
e-mail
bevolking@kraainem.be