Echtscheidingakte

Een afschrift of uittreksel van uw echtscheidingsakte is een officieel document dat bevestigt dat u uit de echt gescheiden bent.

Voor wie?

  • Iedere persoon die in Kraainem getrouwd was.
  • Een derde persoon, mits deze een schriftelijke en ondertekende toestemming van betrokkene en een kopie van zijn/haar identiteitskaart meebrengt.
  • Een derde (advocaat, deurwaarder, notaris,…) mits de juiste formaliteiten betreffende de privacywetgeving vervuld zijn.

Hoe aanvragen?

Bij de dienst burgerzaken of via het digitaal loket.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen

Identiteitskaart of verblijfskaart

Openingsuren en contact

Team burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 50
e-mail
bevolking@kraainem.be