Echtscheidingakte

Een afschrift of uittreksel van uw echtscheidingsakte is een officieel document dat bevestigt dat u uit de echt gescheiden bent.

Voor wie

  • Iedere persoon die in Kraainem getrouwd was
  • Een derde persoon, mits deze een schriftelijke en ondertekende toestemming van betrokkene en een kopie van zijn/haar identiteitskaart meebrengt
  • Een derde (advocaat, deurwaarder, notaris,…) mits de juiste formaliteiten betreffende de privacywetgeving vervuld zijn

Hoe aanvragen

Bij de dienst burgerzaken of via het digitaal loket

Kostprijs

Bij de dienst burgerzaken: 2.50 euro

Digitaal loket: gratis

Wat meebrengen

Identiteitskaart of verblijfskaart

Thuisloket

  • Echtscheiding - uittreksel / akte

    eID

Openingsuren en contact

Dienst Burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 50
e-mail
bevolking@kraainem.be