Beslissing omgevingsvergunning – Begijnhofstraat 6 – OMV_2019054652

https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek#beslissingprojectdetail/projectuuid=xnVeQoS9Q3WmlTqRLR_qZQ