Buitenlandse adoptie

Bij een buitenlandse adoptie wordt het adoptiekind vanuit zijn land van herkomst overgebracht naar België, hetzij nadat de adoptie in het buitenland is uitgesproken, hetzij met het oog op een adoptiebeslissing in België (pre-adoptieve plaatsing).

Een buitenlandse adoptie kan slechts wanneer voor een kind in nood alle mogelijke middelen tot plaatsing (in zijn familiale, sociale of andere omgeving) in het herkomstland uitgeput zijn en geen enkele andere duurzame oplossing kan gevonden worden. Dit noemt men het subsidiariteitsprincipe waarop iedere buitenlandse adoptie wordt getoetst.

Je meldt je aan bij de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap (CAG) met je plan om een kind uit het buitenland te adopteren.

Indien je in het Vlaamse Gewest woont, contacteer je:

Kind en Gezin , Vlaamse centrale autoriteit voor adoptie (VCA)
Hallepoortlaan 27
1060      Brussel
Tel.: 02 533 14 76
Website: www.kindengezin.be
E-mail: adoptie@kindengezin.be

Indien je in het Waalse Gewest woont, contacteer je naargelang uw woonplaats: 

Ministère de la Communauté française Ministerium der Deutschesprachigen  Gemeinschaft
Direction générale de l’Aide à la jeunesse Zentrale Behörde der Deutschprachigen Gemeinschaft
Direction de l’Adoption für Adoptionen 
Avenue Léopold II 44-1080 Bruxelles Gospertstrasse 1 – 4700  Eupen
Tel.: 02 413 41 35 Tel.: 087 59 63 46
Website: www.adoptions.be Website: www.dglive.be
E-mail: adoptions@cfwb.be E-mail: michael.fryns@dgov.be

Indien je in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest woont, dan kan je kiezen tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.

De dienst zal je een inschrijvingsformulier sturen en een dossier openen. Nadat je het inschrijvingsformulier hebt teruggezonden, ontvang je een overschrijvingsformulier. Na betaling ontvang je een uitgebreide informatiemap. Het voorbereidingscentrum wordt op de hoogte gebracht en je krijgt een plaats in de groep die het dichtst bij je woonplaats ligt.

Meer info

Meer info

Openingsuren en contact

Team burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
bevolking@kraainem.be