Binnenlandse adoptie

Een binnenlandse adoptie betekent dat een in België verblijvend adoptiekind geadopteerd wordt door personen die ook in België verblijven. De meeste binnenlandse adopties zijn stiefouderadopties waarbij u het kind van uw partner adopteert. Het aantal kinderen dat jaarlijks in België voor adoptie wordt afgestaan, is zeer beperkt.

De centrale autoriteit van de gemeenschap (CAG) begeleidt je tijdens de volledige procedure.

Indien je in het Vlaamse Gewest woont, contacteer je: 

Kind en Gezin , Vlaamse centrale autoriteit voor adoptie (VCA)
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel.: 02 533 14 76
Website: www.kindengezin.be
E-mail: adoptie@kindengezin.be

Indien je in het Waalse Gewest woont, contacteer je naargelang je woonplaats: 

Ministère de la Communauté française Ministerium der Deutschesprachigen 
Direction générale de l’Aide à la jeunesse  Gemeinschaft Zentrale Behörde der Deutschprachigen
Direction de l’Adoption Gemeinschaft für Adoptionen 
Avenue Léopold II 44-1080 Bruxelles Gospertstrasse 1 – 4700  Eupen
Tel.: 02 413 41 35  Tel.: 087 59 63 46 
Website: www.adoptions.be Website: www.dglive.be
E-mail: adoptions@cfwb.be E-mail: michael.fryns@dgov.be

Indien je in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest woont, dan kan je kiezen tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.

Meer info

Meer info

Openingsuren en contact

Team burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
bevolking@kraainem.be