Binnenlandse adoptie

Een binnenlandse adoptie betekent dat een in België verblijvend adoptiekind geadopteerd wordt door personen die ook in België verblijven. De meeste binnenlandse adopties zijn stiefouderadopties waarbij u het kind van uw partner adopteert. Het aantal kinderen dat jaarlijks in België voor adoptie wordt afgestaan, is zeer beperkt.

De centrale autoriteit van de gemeenschap (CAG) begeleidt u tijdens de volledige procedure.

 Indien u in het Vlaamse Gewest woont, contacteert u: 

Kind en Gezin , Vlaamse centrale autoriteit voor adoptie (VCA)
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel.: 02 533 14 76
Website: www.kindengezin.be
E-mail: adoptie@kindengezin.be

Indien u in het Waalse Gewest woont, contacteert u naargelang uw woonplaats: 

Ministère de la Communauté française Ministerium der Deutschesprachigen 
Direction générale de l’Aide à la jeunesse  Gemeinschaft Zentrale Behörde der Deutschprachigen
Direction de l’Adoption Gemeinschaft für Adoptionen 
Avenue Léopold II 44-1080 Bruxelles Gospertstrasse 1 – 4700  Eupen
Tel.: 02 413 41 35  Tel.: 087 59 63 46 
Website: www.adoptions.be Website: www.dglive.be
E-mail: adoptions@cfwb.be E-mail: michael.fryns@dgov.be

Indien u in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest woont, dan kunt u kiezen tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.

Meer info

Meer info

Openingsuren en contact

Team burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 50
e-mail
bevolking@kraainem.be