Uittreksel uit het bevolkingsregister

De bevolkingsregisters zijn het resultaat van de tienjaarlijkse volkstellingen. Deze registers tekenen over een periode van 10 jaar alle wijzigingen binnen een gezin op.

Deze registers zijn unieke documenten. U vindt ze alleen in het gemeentearchief.

Informatie uit de bevolkingsregisters geven, gebeurt alleen via uittreksels of getuigschriften. De dienst Bevolking van de gemeente waar de persoon is ingeschreven op basis van zijn hoofdverblijfplaats levert deze documenten af. De bevolkingsregisters mag u niet rechtstreeks raadplegen.

Hoe aanvragen?

Via het digitaal loket

Openingsuren en contact

Team burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 50
e-mail
bevolking@kraainem.be