Begraven

Na een overlijden kan een stoffelijk overschot begraven worden op een begraafplaats. Deze vorm van lijkbezorging noemt men een begraving of teraardebestelling.

Je kan zelf de begraving regelen of je kan een beroep doen op een begrafenisondernemer. Begrafenisondernemers zorgen voor de volledige afhandeling en administratie van de begraving.

Om begraven te kunnen worden in onze gemeente moet de overleden persoon op het moment van overlijden woonachtig zijn in onze gemeente of gedurende 25 jaar ingeschreven zijn als inwoner van de gemeente (al dan niet onderbroken).

Voor andere overleden personen, die wensen begraven te worden op onze begraafplaats, is het mogelijk begraven te worden op onze begraafplaats mits betaling van een inkomensrecht.

Dit is enkel voor de volgende concessies mogelijk:

  • gemeenteperk 10 jaar (kist of urn)
  • grafkelder 50 jaar
  • uitstrooiing op de strooiweide

Aanvraag tot begraven

Om een overledene te begraven, moet je de toestemming hebben van de ambtenaar van de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is.

De begrafenisondernemer zorgt meestal voor deze aanvraag en het vervoer naar de begraafplaats.

Voor een begraving of teraardebestelling moet je volgende documenten voorleggen:

  • Een overlijdensverklaring, ondertekend door de arts die het overlijden heeft vastgesteld. 
  • Bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden is ook een toelating tot begraven nodig van de procureur des Konings.

Concessies

Als je een stoffelijk overschot voor een bepaalde periode wil laten begraven, moet je een concessie aanvragen. De duur van de concessie wordt door de gemeente bepaald, met een maximum van vijftig jaar.

Als je geen concessie aanvraagt, wordt het stoffelijk overschot begraven op het gemeenteperk voor een duur van 10 jaar (niet verlengbaar). Als de termijn van de grafconcessie verstreken is, wordt het graf ontruimd, een nieuwe aankoop van een concessie is mogelijk.

Een grafconcessie moet je aanvragen bij de dienst begraafplaatsen van de gemeente waar het stoffelijk overschot begraven zal worden. Na betaling aan de gemeente krijg je de concessie toegekend.

Wat meebrengen

  • Een overlijdensverklaring, ondertekend door de arts die het overlijden heeft vastgesteld. 
  • Bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden is ook een toelating tot begraven nodig van de procureur des Konings.

E-loket

  • Concessie verlengen

    eID

Openingsuren en contact

Begraafplaatsen Kraainem

adres
Kerkhoflaan 1
1950 Kraainem
tel.
02 731 83 33
e-mail
kerkhof@kraainem.be