Consulteren vergunningen en plannen

Indien een persoon een dossier (documenten en/of bouwplannen) wenst in te kijken, er uitleg wenst over te krijgen of er een afschrift van wenst te krijgen, dient hij/zij een schriftelijke aanvraag te doen. Dat kan via het e-loket onderaan deze pagina.

Enkel eigenaars kunnen plannen inkijken van hun perceel/goed of personen in het bezit van een volmacht in hun naam.

Een afschrift/foto van bouwplannen kan niet verkregen worden volgens het wetboek van economisch recht - Boek XI "Intellectuele eigendom", op volgende uitzonderingen na:

  • Indien de ontwerpende architect van de plannen toestemming heeft gegeven.
  • Indien de aanvrager een eigendomsakte op zijn naam kan voorleggen + indien hij een verklaring op eer tekent de plannen uitsluitend voor privégebruik te zullen aanwenden.
  • Indien de aanvrager over een volmacht beschikt en in naam van die persoon een eigendomsakte kan voorleggen + indien hij een verklaring op eer tekent de plannen uitsluitend voor privégebruik te zullen aanwenden.

E-loket

  • Openbaarheid van bestuur - aanvraagformulier

    Formulier

Openingsuren en contact:

Team omgeving

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 60
e-mail
omgeving@kraainem.be