Consulteren vergunningen en plannen

Indien een persoon een dossier ( documenten en/of bouwplannen) wenst in te kijken, -er uitleg wenst over te krijgen of er een afschrift van wenst te krijgen, dient hij/zij een schriftelijke aanvraag te doen. Dat kan via het digitaal loket onderaan deze pagina.

Enkel eigenaars kunnen plannen inkijken van hun perceel/goed of personen in het bezit van een volmacht in hun naam.

Een afschrift/foto van bouwplannen kan niet verkregen worden volgens het wetboek van economisch recht - Boek XI "Intellectuele eigendom", op volgende uitzonderingen na:

1. Indien de ontwerpende architect van de plannen toestemming heeft gegeven.

2. Indien de aanvrager een eigendomsakte op zijn naam kan voorleggen + indien hij een verklaring op eer tekent de plannen uitsluitend voor privégebruik te zullen aanwenden.

3. Indien de aanvrager over een volmacht beschikt en in naam van die persoon een eigendomsakte kan voorleggen + indien hij een verklaring op eer tekent de plannen uitsluitend voor privégebruik te zullen aanwenden.

E-loket

  • Openbaarheid van bestuur - aanvraagformulier

    Formulier

Openingsuren en contact

Dienst omgeving

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
omgeving@kraainem.be