Adoptie

De adoptie van een kind moet op goede motieven gebaseerd zijn en mag slechts gebeuren in het belang van het kind en met respect voor de fundamentele rechten die in internationaal recht voor kinderen erkend zijn.

Aan een adoptie zijn altijd enkele voorwaarden verbonden, of het nu om een gewone adoptie gaat (er blijven bepaalde banden met de natuurlijke ouders bestaan) of om een volle adoptie (er zijn helemaal geen banden meer met de natuurlijke ouders).

De adoptie van een kind omvat verschillende stappen: de voorbereiding, de beoordeling van de geschiktheid door de rechtbank, de matching, de beslissing tot adoptie en de begeleiding na de adoptie. Het verloop van deze verschillende stappen verschilt lichtjes naargelang het om een binnenlandse of een internationale adoptie gaat.

Om in België wettelijk erkend te worden als ouder van een kind dat in het buitenland werd geadopteerd en om die adoptie te laten registreren, moet je bij de Federale Centrale Autoriteit van de federale overheidsdienst Justitie een verzoek tot erkenning indienen.  

Voorwaarden

In België kunnen zowel alleenstaanden als gehuwden en samenwonenden een kind adopteren. Ook personen van hetzelfde geslacht mogen adopteren.

Elke adoptie moet verder voldoen aan een aantal voorwaarden, en moet in het hoger belang van het kind zijn. 

Je leeftijd

  • Je bent minstens 25 jaar.
  • Je bent minstens 15 jaar ouder dan het kind dat u adopteert.

Voor stiefouderadopties

  • Je bent minstens 18 jaar.
  • Je bent minstens 10 jaar ouder dan het kind dat u adopteert.

Je doorloopt de procedure

  • Je meldt je aan bij de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap.
  • Je volgt de voorbereidingsprocedure.
  • De rechter beslist of je geschikt bent om te adopteren.

Je hebt de toestemming voor de adoptie

  • Het adoptiekind, ouder dan 12 jaar, moet zelf instemmen met zijn adoptie.
  • De biologische ouders kunnen pas na de geboorte van hun kind de toestemming geven.
  • Als jij, je partner of het adoptiekind getrouwd is of samenwoont, moet deze partner akkoord gaan met de voorgenomen adoptie.

Meer info

Meer info

Openingsuren en contact

Team burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
bevolking@kraainem.be