Parkeerverbod aanvragen

Zonder specifieke gemeentelijke vergunning is het steeds verboden om de openbare weg of het openbaar domein in gebruik te nemen.

De inname van de openbare weg kan gebeuren onder diverse vormen:

Containers

Om een container op de openbare weg te plaatsen moet je in het bezit zijn van een gemeentelijke vergunning. Een dergelijke toelating wordt onmiddellijk afgegeven op de dienst Openbaar Domein van de gemeente. De toelating geldt per week.

Verhuur borden 'verboden parkeren'

Indien je verhuist of werken laat uitvoeren aan je woning kan het voorkomen dat je borden 'verboden parkeren' wenst te plaatsen. Dergelijke borden kan je huren bij de technische dienst.

De borden moeten minimaal 48 uur vooraf worden geplaatst om via de medewerking van de politiezone WOKRA een parkeerverbod te kunnen afdwingen. De borden geven recht op een afstand van maximaal 20 lopende meter.

Kostprijs

Een toelating voor het plaatsen van een container op de openbare weg kost 25 euro per week.

Het minimale huurbedrag voor een set van twee borden bedraagt

  • € 60   (= 48 uur + de dag van het parkeerverbod)
  • € 20   voor elke bijkomende dag
  • € 100 bijkomend indien de aanvraag via een verhuisfirma verloopt

Openingsuren en contact

Dienst Burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 50
e-mail
bevolking@kraainem.be