Overstromingen

Bepaalde delen van Kraainem worden af en toe geteisterd door overstromingen.

De gemeente stelde een actieplan op in samenspraak met de bewoners. Wanneer er door hevige regenval overstroming dreigt, waarschuwt de gemeente de bewoners van de risicogebieden. Dit gebeurt door middel van een Whatsapp groep. Indien u graag wil opgenomen worden in deze groep, kan u contact opnemen met de dienst Communicatie.

Daarnaast stelt de gemeente dan ook zandzakken ter beschikking op de hoek van de straat, die de bewoners dan mogen gebruiken om hun huizen te beschermen.

De rioleringen worden ook tijdig leeggemaakt om een optimale doorstroming van het regenwater te garanderen.

Een permanentie zal georganiseerd worden in het gemeentelijk depot in geval van overstromingen.

Het gemeentebestuur heeft materiaal aangekocht dat mogelijks nuttig kan zijn in geval van overstromingen (krachtige lampen, warmtedekens, veldbedden). Douches, koffie, eventueel kinderopvang zullen voorzien worden indien nodig.

Meer info

U kan zelf ook het waterpeil in het oog houden, er is namelijk een controlebassin op de Woluwelaan dat u online kan raadplegen via deze website. Wanneer het controlebassin dreigt vol te geraken, zendt het automatisch een alarm uit naar de bevoegde instanties.

Openingsuren en contact

Dienst Milieu

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 65
e-mail
info@kraainem.be

Dienst Communicatie

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 59
e-mail
info@kraainem.be