Aankondigingsborden

Het grondgebied van Kraainem telt 2 digitale lichtkranten voor de publicatie van ( gemeentelijke) evenementen.

Gemeentelijke activiteiten en activiteiten van Kraainemse verenigingen worden aangekondigd op deze digitale lichtkranten. 

Voor wie

 • Het gemeentebestuur en de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde evenementen van externe organisaties of verenigingen
 • Het OCMW
 • De twee gemeentelijke scholen : GBS en Diabolo
 • Verenigingen die aangesloten zijn bij de Nederlandstalige of Franstalige jeugdraad
 • Verenigingen die aangesloten zijn bij de Nederlandstalige of Franstalige sportraad
 • Verenigingen die aangesloten zijn bij de Nederlandstalige of Franstalige cultuurraad
 • Verenigingen die opgenomen zijn in de laatste editie van de brochure cultuur en sport.

Hoe aanvragen

Via het digitaal loket.

Per e-mail naar info@kraainem.be

Per post naar Gemeentebestuur Kraainem - Arthur Dezangrélaan 17 te 1950 Kraainem

Kostprijs

Gratis

Regelgeving

REGLEMENT - GEBRUIK VAN GRAFISCHE LICHTKRANTEN

Artikel 1

Dit reglement regelt het gebruik van de grafische lichtkranten in de gemeente Kraainem.

Artikel 2

De gemeente beschikt over twee grafische lichtkranten :

 • Kruising Koningin Astridlaan – Oudstrijderslaan
 • Kruising Koningin Astridlaan – Baron Albert d’Huartlaan

Artikel 3

Via de grafische lichtkranten wil de gemeente de burgers informeren over de verschillende activiteiten in de gemeente.

Artikel 4

Volgende organisaties en verenigingen kunnen activiteiten publiceren op de grafische lichtkranten :

 • Het gemeentebestuur en de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde evenementen van externe organisaties of verenigingen
 • Het OCMW
 • De twee gemeentelijke scholen : GBS en Diabolo
 • Verenigingen die aangesloten zijn bij de Nederlandstalige of Franstalige jeugdraad
 • Verenigingen die aangesloten zijn bij de Nederlandstalige of Franstalige sportraad
 • Verenigingen die aangesloten zijn bij de Nederlandstalige of Franstalige cultuurraad
 • Verenigingen die opgenomen zijn in de laatste editie van de brochure cultuur en sport.

Artikel 5

De activiteiten moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden :

 • de activiteit heeft plaats op het grondgebied van de gemeente Kraainem
 • de activiteit is toegankelijk voor iedereen
 • de activiteit draagt geen politieke of religieuze boodschap uit en is niet in strijd met de goede zeden
 • de activiteit heeft een occasioneel karakter en vindt dus niet dagelijks, wekelijks of maandelijks plaats.

Artikel 6

De gemeente Kraainem behoudt te allen tijde het recht om bepaalde boodschappen te weigeren of aan te passen.

Artikel 7

Het gemeentebestuur kan onbeperkt gebruikmaken van de grafische lichtkranten om burgers te informeren over diverse items. In geval van nood kan het gemeentebestuur enkel een noodbericht publiceren.

Artikel 8

Berichten moeten aangevraagd worden via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier moet minstens 1 maand voor de publicatie doorgegeven worden via info@kraainem.be.

Activiteiten moeten per keer aangevraagd worden. Het is dus niet mogelijk een jaarplanning door te geven.

Artikel 9

De gemeentesecretaris, in samenspraak met de schepen van communicatie, beoordeelt de inkomende aanvragen.

Artikel 10

De dienst communicatie behoudt zich het recht de schrijfwijze van de boodschappen aan te passen aan de eigen huisstijl en te herschrijven in functie van de leesbaarheid.

Artikel 11

Het gebruik van de digitale lichtkranten is gratis.

Thuisloket

 • Elektronische reclameborden - aanvraag publicatie

  Formulier

Openingsuren en contact

Dienst Communicatie

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 59
e-mail
info@kraainem.be