Aankomsten en verhuizen

Aankomsten en adresveranderingen moeten aangegeven worden op de bevolkingsdienst van de (nieuwe) gemeente. Dit moet gebeuren eens men er woont en maximum 15 dagen na de verhuis. De aangifte kan door één familielid gedaan worden voor het ganse gezin als dit gezin van hetzelfde adres komt.

De wijkagent ontvangt hiervan melding en onderzoekt of het over een werkelijk verblijf gaat op het aangegeven adres. Indien je 2 weken na de aangifte nog geen nieuws hebt van de wijkagent kan je best contact opnemen met de Politiezone Wokra.

Als je gaat samenwonen met iemand die reeds op dit adres woont, zal de politieagent deze vragen een schriftelijke toelating te ondertekenen. Denk er in dit geval ook aan een eventuele verandering van referentiepersoon mee te delen aan het gemeentebestuur. De referentiepersoon is diegene die een openbare dienst dient te contacteren voor zaken aangaande het gezin.

De wijkagent laat een brief met zijn bevindingen in de brievenbus en dient verslag hiervan over te maken aan de bevolkingsdienst.

Na ontvangst van het verslag van de wijkagent krijg je een oproep van de bevolkingsdienst met de nodige inlichtingen voor de adres wijziging te laten uitvoeren op je elektronische identiteitskaart of verblijfskaart, Eveneens voor het bekomen van een nieuwe elektronische identiteitskaart of eerste verblijfskaart.

De adresverandering op het inschrijvingsbewijs van een motorvoertuig gebeurt op de bevolkingsdienst van het gemeentehuis.

Verhuizen vanuit een andere Belgische gemeente naar Kraainem

Belgen
Belgen ontvangen een tiental dagen na ontvangst van het verslag van de wijkagent een oproep van de bevolkingsdienst met de nodige inlichtingen voor het bekomen van een nieuwe identiteitskaart indien je niet in het bezit bent van een elektronische identiteitskaart. Wanneer je reeds houder bent van een elektronische kaart moet je je aanbieden aan het loket op het gemeentehuis.

Indien je dringend documenten nodig hebt met je nieuwe adres dan kan je contact opnemen met deze dienst op 02 719 20 40.

Vreemdelingen
Vreemdelingen die reeds in het bezit zijn van een identiteitsbewijs afgeleverd door het vorige gemeentebestuur kunnen zich met de brief van de wijkagent en een foto onmiddellijk aanbieden op de bevolkingsdienst om hun kaart te laten vernieuwen.

Internationale ambtenaren (UE en anderen) en hun familie die een identiteitskaart ontvingen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken zijn vrijgesteld van aanbieding op het gemeentehuis; zij worden in de registers vermeld op informatie van de FOD Buitenlandse Zaken.

Zij die nog niet in het bezit zijn van een Belgisch identiteitsbewijs nemen best contact op met de bevolkingsdienst op 02 719 20 40 voor het vervolg van de inschrijvingsprocedure.

Vraag de bevolkingsdienst even na te gaan of vorige inwoners hun adresverandering reeds hebben aangegeven

Verhuizen vanuit het buitenland naar Kraainem

Nieuwe inwoners van Belgische nationaliteit

Nieuwe inwoners van Belgische nationaliteit ontvangen een tiental dagen na ontvangst van het verslag van de wijkagent een oproep van de bevolkingsdienst met de nodige inlichtingen voor het bekomen van een nieuwe identiteitskaart..

Indien je dringend documenten nodig hebt met je nieuwe adres dan kan je contact opnemen met deze dienst op 02 719 20 40

Nieuwe inwoners van vreemde nationaliteit

Nieuwe inwoners van vreemde nationaliteit nemen best contact met de bevolkingsdienst op 02 719 20 40 voor het vervolg van de inschrijvingsprocedure en het bekomen van een verblijfsbewijs.

Internationale ambtenaren (EU en anderen) en hun familie die een identiteitskaart ontvangen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken zijn vrijgesteld van aanbieding op het gemeentehuis; zij worden in de registers vermeld op informatie van de FOD Buitenlandse Zaken.

Vraag de bevolkingsdienst even na te gaan of vorige inwoners hun adresverandering reeds hebben aangegeven.

Verhuizen binnen Kraainem

Je kan je met de brief van de wijkagent aanbieden op de bevolkingsdienst van de gemeente om je identiteitskaart te laten aanpassen. Neem je elektronische identiteitskaart om het adres op de chip te laten veranderen. Inwoners van vreemde nationaliteit hebben een nieuw identiteitsbewijs nodig en dienen zich aan te bieden met een foto.

Vraag ook even na te gaan of vorige bewoners hun adresverandering reeds hebben aangegeven.

E-loket

  • Niet-Belg - Eerste inschrijving in België - Enkel te gebruiken NA het nemen van een afspraak

    Formulier

Openingsuren en contact

Team burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
bevolking@kraainem.be

Politie WOKRA

adres
Molenweg 20
1970 Wezembeek-Oppem
tel.
02 766 18 18 of 101 in nood
fax
02 766 18 99
e-mail
politie@wokra.be
website
www.wokra.be

Team vreemdelingen

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719.20.40
e-mail
vreemdelingen@kraainem.be