Verzustering met Cyanika - Rwanda

De vereniging ADA (Autodéveloppement Afrique) - voorheen België-RWANDA (BRV), beheert vandaag de verzusteringsfondsen Kraainem-Cyanika. ADA en haar lokale partner APROJUMAP stellen alles in het werk om het verzusteringscomité van Karaba te helpen bij de verwezenlijking van de samen gekozen projecten. 

Dit comité bestaat uitsluitend uit Rwandezen en werkt net zoals een kleine onafhankelijke NGO (niet gouvernementele organisatie). De verantwoordelijken van de verschillende projecten (landbouwkundigen, verpleegsters, maatschappelijke assistenten) de bevoorrechten, de vertegenwoordigers van de gemeente en van de parochie bespreken samen de projecten en bepalen het budget.

Micro-projecten, gekozen en beheerd door de lokale bevolking, die beantwoorden aan de noodzakelijke behoeften van de gemeenschap worden opgestart.

De vereniging Association pour le Soutien des Elèves Indigents de Cyanika financiert het studiegeld van een twintigtal leerlingen van het middelbaar onderwijs. Deze leerlingen zullen de lening terugbetalen als ze hun studies beëindigd hebben.

De verzustering financiert daarnaast ook een deel van de eigen fondsen van een landbouwproject, dat voor 80 % ondersteund wordt door de DGD (Belgische ontwikkelingssamenwerking). Dit project heeft als doel de lokale kwetsbare boeren meer zelfstandigheid te geven. Hoe? Door hen materiaal aan te leveren zoals kleinvee, landbouwmateriaal, zaden, granen, ... , hen de nodige psychosociale steun te bieden en op te leiden in landbouwtechnieken.

De resultaten van dit project zijn impressionant:

- De bouw van kleine tuinen die voldoende groenten opleveren om het hele gezin te voeden

-  Het planten van fruitbomen

- Het opstarten van gespecialiseerde coöperatieves (rijst, maïs, ...)

- Oprichten van tal van algemene activiteiten: riet vlechten, kleermakerij, kleinhandel, imkerij, kapper, herstellen van fietsen,

- Het bouwen van geitenstallen

Indien u graag meer wil weten over onze projecten, bezoek dan zeker de website van onze partner ADA.

Meer info

U kan ons helpen!

75€ per jaar, is het vereiste bedrag dat weeskindjes nodig hebben om de middelbare studies te betalen. Dit bedrag moet terugbetaald worden zodra de leerling in zijn levensonderhoud kan voorzien en een andere leerling ervan kan genieten. Hoe dan ook, elke gift, hoe klein ook, is steeds welkom.

Iedere hulp of gift ten voordele van de ADA is welkom.

IBAN: BE15 3101 1861 57 30

BIC: BBRUBEBB

Fiscale vrijstelling voor iedere gift vanaf 40 €

Nathalie Rucquoy
0484 122 022

http://www.ada-zoa.org/

Openingsuren en contact

Team secretariaat

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
secretariaat@kraainem.be