Einde van de XVIIe eeuw tot de XVIIIe eeuw

In 1667, roept Lodewijk XIV een vermeend recht van erfopvolging in het leven en maakt in naam van zijn vrouw aanspraak op het gebied. De oorlog sleept aan tot in 1678. Kraainem wordt niet gespaard. De Franse troepen vernielen alles op hun weg, kerken worden geplunderd en vrouwen worden verkracht door deze ruwe bloeddorstige soldaten. De eeuw eindigt zeer slecht: schaarste, plunderingen, bloederige ruzies enz….. Op dat ogenblik telde Kraainem alles bijeen nog 29 lemen huizen, 2 bierhuizen, 4 herbergen en 5 winkels en werkplaatsen. De bevolking telde ongeveer 150 tot 200 personen verspreid over een grondgebied van 370 bunder. Wat opvalt zijn het aantal bierhuizen en herbergen, maar deze laatste waren de pleisterplaatsen van de reizigers die de Keulsebaan gebruikten. De bierhuizen waren uitsluitend op het einde van de week en op feestdagen geopend en dienden als bijeenkomstplaatsen voor de inwoners. Men schonk er bier en wijn. De mensen kwamen er bijeen om een babbeltje te slaan en om zich te verwarmen want de gewone huizen waren alles behalve comfortabel. Van 1700 tot 1706 leven we onder het juk van de Fransen en van 1706 tot 1715 zwaaien de Engelsen en de Hollanders hier de scepter. In 1704 begint men met de aanleg van de Leuvense steenweg. In 1711 wordt de St.-Pancratiuskerk eens te meer geplunderd en verwoest. De as van St.-Pancratius werd uitgestrooid (de urne werd gedurende 700 jaar in de pastorie bewaard). De parochiale registers worden vernietigd en verbrand. Interessant om weten is dat het sedert 1406 uitsluitend de kerk is die de registers bijhield waarin alle geboorten en huwelijken ingeschreven werden. Dit werd later algemeen opgelegd door het concilie van Trente in 1563. Voordien bestond er niets …. In 1745 wordt er opnieuw oorlog gevoerd met Frankrijk. Kraainem ontsnapt niet aan de gruwel van de oorlog. Na 1748 behoren we volgens het verdrag van Aken tot Oostenrijk en Oostenrijkse troepen bezetten het land. In 1738, 1768, 1792 en 1793 ontstaan er wegens de heersende hongersnood opnieuw oproer en plunderingen. In deze periode trad de Woluwe eveneens verschillende keren buiten haar oevers. Het probleem van de overstromingen is dus niet nieuw. In 1786 telt Kraainem 552 inwoners. In 1792 verklaart Frankrijk opnieuw de oorlog aan Oostenrijk. Frankrijk bezet opnieuw het land. We worden ingelijfd bij het departement van de Dijle. Opnieuw wordt er geplunderd en de bevolking leert de revolutionaire assignaten als betaalmiddel kennen. De kerken worden gesloten en de priesters moeten hun missen in het grootste geheim opdragen. Voor het land is dit een zwarte periode.

Openingsuren en contact

Team financiën

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 54
e-mail
financien@kraainem.be