Van de XIIe eeuw tot de XVIIe eeuw

In de XIIe eeuw gebeurde er zeer veel. De verschillende heren volgen mekaar op.
Omstreeks 1143 komt het domein Kraainem in het bezit van Wouter VAN BELLE, die huwde met Bertha VAN AA, dochter van de baron van Anderlecht.
Het jonge paar kreeg enkele imposante grondgebieden cadeau en zij werden de "beschermers" van Anderlecht, Gooik, Beringen, Wemmel, Lombeek, Dilbeek.
Het zijn deze personen die op ons wapenschild voorkomen. Het is een reproductie van de sculptuur in de grafsteen van Georges KIEFFELT, heer van Kraainem van 1626 tot 1653.
Deze grafsteen bevindt zich in de kapel van Lenneke Mare, gelegen langsheen de Emile Vanderveldelaan nabij de Woluwelaan te Sint-Lambrechts-Woluwe.

Op het einde van de XIIe eeuw werden de eigendommen van de heren van Kraainem ingevolge verschillende erfenissen verdeeld tot er uiteindelijk slechts het actuele grondgebied overbleef.

Men legt wijngaarden aan en maakt wijn en bier. De wijngaard van Kraainem situeerde zich tussen de Leuvense steenweg en de huidige autosnelweg langs de Molenstraat. In de XIIe eeuw telde het dorp 81 woningen (+/- 300 tot 400 inwoners). Er werden veel kinderen geboren maar de kindersterfte trof 3/4 van al de pasgeborenen.
In de XVe eeuw heerst er burgeroorlog (Karel de Stoute en Maria van Bourgondië). Te Kraainem blijven slechts 22 huizen overeind staan. In 1437 krijgt de bevolking te maken met een grote hongersnood gevolgd door een verschrikkelijke epidemie van pest.

In 1495 met de komst van Filips de Schone, hertog van Brabant, keren de vrede en de voorspoed terug. Het duurt echter niet lang want in de XVIe eeuw breken de godsdienstoorlogen uit. De Spanjaarden van Alva plunderen alles. Ook onze kerk moet eraan geloven. Zij wordt voor een groot gedeelte vernield.

Epidemieën dunnen de bevolking uit en er heerst opnieuw hongersnood…..
In 1599 brengen de aartshertogen Albert en Isabella opnieuw vrede in onze streek. Op religieus vlak vallen we onder de bevoegdheid van het nieuwe aartsbisdom van Mechelen dat de bisdommen Brugge, Gent, Antwerpen, Ieper, 's Hertogenbos en Roermond groepeert.

Openingsuren en contact

Team financiën

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 54
e-mail
financien@kraainem.be