De Romeinse Tijd

Voor de Romeinse bezetting was Gallië bevolkt met Germaanse stammen (Aduatiekers, Merovingers, Eburonen, Menapiërs, enz...). Onze streek situeert zich tussen de Schelde, de Maas en de Dijle en werd bewoond door de Nerviërs. De bevolking leefde van de landbouw, de pottenbakkerij, de jacht en de visvangst. Hert stamhoofd schreef de wet voor. De gebruiken en de religie werden gedomineerd door de Druïden, de hogepriesters uit die tijd. De Romeinen bezetten Gallië in 58 voor Christus. De verovering duurde 8 jaar, dus tot 50 voor Christus. Uit deze periode dateert het begin van de beschaving in onze kontreien. De Romeinse heirbanen worden aangelegd, goederen afkomstig uit het zuiden en het oosten van Europa worden geïmporteerd, de mensen organiseren zich, er ontstaan dorpskernen en de eerste Romeinse villa's worden gebouwd. In Kraainem stond er een Romeinse villa ter hoogte van het huidige gemeentehuis. Zij werd op deze plaats gebouwd om niet overstroomd te raken. Nadat de villa werd afgebroken, werd de heuvel waarop zij gebouwd was afgegraven. Met de grond die van de heuvel afkomstig was werd het lager gedeelte rondom de huidige kerktoren wat opgehoogd.

De PAX ROMANA heerst over onze gebieden tot +/- 290 na Christus.