Stedenbouwkundige inlichtingen

Dit attest geeft de bestemming van een perceel aan. Het vermeldt of het perceel in een gebied ligt met een goedgekeurd BPA, in een niet-vervallen verkaveling ligt, onder toepassing van het gewestplan valt, binnen de grenzen van een beschermd stadsgezicht of landschap ligt of beschermd is als monument. 

Kostprijs

75 euro

Openingsuren en contact

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke ordening

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 63
e-mail
info@kraainem.be