Franstalige schoolraad

De schoolraad heeft een raadgevende en een overlegfunctie. Deze raad wordt elke vier jaar verkozen en komt 3 keer per jaar samen. 

Samenstelling : 

Vertegenwoordigers van de ouders:

  • Coralie MAURISSEN

  • Olivier Lenz

  • Bertrand Droulez

Vertegenwoordigers van het personeel van de school:

  • Sophie Abts, institutrice de 3ème primaire.

  • Stéphanie Baervoets, institutrice de 4ème primaire.

  • Yasmina Holemans, institutrice de 2ème maternelle.

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

  • Ariane Ghion, responsable de « Cap sur la Musique».

  • Jean-Paul Legrain, responsable du « Théâtre des Colles ».

  • Ivan Freeman, membre du conseil des sports.

 

Voorzitter : Abts Sophie - Secretaris : Droulez Bertrand

 

Meer info

De oudervereniging van de DIABOLO school kan u bereiken via Mélanie Giroux - 02 725 79 97 - apdiabolo@outlook.com

Openingsuren en contact

Gemeentelijke Franstalige basisschool "Diabolo"

adres
Hebronlaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 716 32 90
website
www.ecolediabolo.be