Verlies of diefstal identiteitskaart

Bij verlies moet je onmiddellijk:

  • Aangifte doen bij de dienst bevolking van de gemeente van je hoofdverblijfplaats.
  • 'DOC STOP' bellen op het nummer 00800 2123 2123. Je kan overal ter wereld van dit nummer gebruik maken. In de landen waar dit 0800-nummer niet bereikbaar is, kan je bellen naar het nummer +32 2 518 21 23.

Bij diefstal moet je onmiddellijk:

  • Aangifte doen bij de politie van de plaats waar je het verlies of de diefstal vaststelde

Bewijs van verlies of vernietiging

Bij de aangifte ontvang je van de dienst bevolking van de gemeente of van de politie een 'bewijs van aangifte van verlies of vernietiging'. Dit bewijs is één maand geldig maar het gemeentebestuur kan deze periode verlengen. Dit document is een wettelijke en tijdelijke vervanging van uw identiteitskaart. Er is ook een pasfoto op aangebracht. Als je bij het vertonen van dit document problemen ondervindt, dan kan je contact opnemen met de dienst bevolking. Daar zal men de geldigheid van het document bevestigen.

Een nieuwe identiteitskaart

Je krijgt een nieuwe identiteitskaart binnen 2 à 3 weken na de aangifte van verlies of diefstal.

Versnelde procedure

Als je op reis gaat maar je bent je identiteitskaart kwijt of de kaart is gestolen, dan bestaat er een versnelde procedure om een identiteitskaart te krijgen. De versnelde procedure duurt 2 à 3 dagen. Deze regeling is alleen van toepassing als u naar een land reist waarvoor geen reispaspoort of visum vereist is. Voor meer inlichtingen hierover kunt u terecht bij de dienst bevolking en op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

De voorlopige identiteitskaart

Als je direct naar het buitenland moet vertrekken maar je bent je identiteitskaart kwijt of de kaart is gestolen, dan kan je onmiddellijk een voorlopige identiteitskaart krijgen. Deze regeling is alleen van toepassing als:

  • Je naar een land gaat waar geen reispaspoort of visum vereist is.
  • Je geen tijd meer hebt om gebruik te maken van de versnelde procedure.
  • Je kan de voorlopige identiteitskaart aanvragen bij de dienst Bevolking van uw gemeentebestuur.

De voorlopige identiteitskaart is twee maanden geldig en is alleen bruikbaar om je identiteit in het buitenland aan te tonen. Ze wordt gratis uitgereikt door FOD Binnenlandse Zaken. Om een voorlopige identiteitskaart te krijgen moet je de volgende documenten hebben:

  • een bewijs van verlies of vernietiging van uw identiteitskaart;
  • een recente pasfoto;
  • een aanvraag voor een tijdelijke identiteitskaart, afgeleverd door de dienst Bevolking van de gemeente van uw hoofdverblijfplaats.

Als je uit het buitenland naar België terugkeert of als de geldigheidsduur van je kaart verstreken is, moet je de voorlopige kaart teruggeven aan het gemeentebestuur van je hoofdverblijfplaats.

Openingsuren en contact

Team burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
bevolking@kraainem.be