Vergunning Taxi

Wat is een taxidienst?

Taxidiensten zijn bezoldigde vervoersdiensten van personen door middel van voertuigen die aan volgende eisen voldoen:

 • Voertuig ten hoogste 9 personen, inclusief bestuurder
 • De terbeschikkingstelling gebeurt vanop een standplaats op de openbare weg of plaats die niet opengesteld is voor het verkeer
 • Cliënt bepaalt de bestemming
 • Ter beschikking stellen van volledig voertuig OF per plaats als collectieve taxidienst

Wat is een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder?

Dit zijn bezoldigde vervoersdiensten van personen door middel van voertuigen die aan volgende eisen voldoen: 

 • Voertuig ten hoogste 9 personen, inclusief bestuurder
 • Ter beschikkingstelling min. 3u: ofwel 1 rit of ofwel combinatie van ritten
  • opstellen schriftelijke overeenkomst
  • voorafgaande registratie ritten op de zetel
 • Overeenkomst aan boord van het voertuig tijdens de dienst: kan wel getekend worden net voor het instappen
 • VVB-voertuig wordt als geheel verhuurd – niet per zitplaats. 

Een taxivergunning wordt uitgereikt door de gemeente waar de taxiuitbater wenst te rijden. En ofwel beschikt de exploitant er over standplaats op privé-grond, ofwel vertrekt hij van specifieke taxistandplaatsen gelegen op de openbare weg. 

Een VVB-vergunning wordt uitgereikt door de gemeente waar exploitatiezetel van de uitbater is gevestigd. Dit betekent dus ook dat wanneer de exploitatiezetel van de VVB-dienst verhuist naar een andere gemeente, er een nieuwe VVB-vergunning moet aangevraagd worden in die gemeente. 

De VVB-vergunning geldt voor gans Vlaanderen. De taxivergunning enkel voor het grondgebied van de gemeente die de vergunning aflevert. Als een taxi-exploitant in meerdere gemeenten zijn diensten wil aanbieden, moet hij dus in meerdere gemeenten een taxivergunning aanvragen.

Bij een vergunning voor een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder bedraagt de belasting 250 (+ indexering) euro per jaar per vergund voertuig. Dit is een verplichte belasting.

Openingsuren en contact:

Team lokale economie

adres
A. Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 227 05 21
e-mail
lokaleeconomie@kraainem.be