Uittreksel uit het strafregister - goed gedrag en zeden

Aanvragen bij de gemeente:

 • In geval u uw wettelijke verblijfplaats/hoofdverblijfplaats heeft in Kraainem.
 • In geval u over een rijksregisternummer beschikt; ongeacht of het uittreksel bestemd is voor gebruik in België of het buitenland.

Minderjarigen kunnen ook een uittreksel uit het strafregister aanvragen bij het gemeentebestuur.

Aanvragen bij de dienst “Centraal strafregister”: 

 • In geval u geen wettelijke verblijfplaats/hoofdverblijfplaats (meer) heeft in België.
 • In geval u ambtshalve werd geschrapt.
 • In geval de aanvraag uitgaat van de gerechtelijke overheden op basis van art. 593 wetboek van Strafvordering.
 • In geval de aanvraag uitgaat van de gemachtigde administratieve instanties op basis van de artikelen 593-594 Wetboek van Strafvordering.
 • In geval u een Belgische of buitenlandse diplomatiek of consulair beambte bent die geen wettelijke verblijfplaats/hoofdverblijfplaats meer heeft in België en niet over een rijksregisternummer beschikt.

Contact
Dienst Centraal strafregister
Waterloolaan 80 1000 Brussel
Het loket van de dienst is geopend op werkdagen van 9 uur tot 11.30 uur en van 14 uur tot 15.30 uur.
strafregister@just.fgov.be

Hoe aanvragen?

 • Via ons thuisloket: enkel mogelijk indien het uittreksel bestemd is voor gebruik in België;
 • In het gemeentehuis bij de dienst burgerzaken.

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

De aanvraag kan enkel door de betrokkene. De ophaling kan met een volmacht.

Wat meebrengen

 • Uw identiteitskaart;
 • Een volmacht indien een derde uw uittreksel komt afhalen (onderaan deze pagina).

Openingsuren en contact

Team burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 50
e-mail
bevolking@kraainem.be