Stamboomonderzoek

De registers van de Burgerlijke Stand kunnen geraadpleegd worden voor stambomen, erfenissen en andere genealogische doeleinden.

Opzoekingen in de registers over een periode van meer dan 100 jaar geleden kan je mits duidelijke motivering, aanvragen. Je dient telefonisch contact op te nemen met de dienst Burgerlijke Stand. De opzoekingen kunnen gebeuren binnen de kantooruren.

Opzoekingen in het archief van de gemeente over een periode recenter dan 100 jaar geleden kan je schriftelijk aanvragen bij:

De Rechtbank van Eerste Aanleg
Poelaertplein 1
1000 Brussel

Met de toelating van de Rechtbank kan je opzoekingen verrichten tijdens de kantooruren.
Na toelating dien je telefonisch contact op te nemen met de dienst Burgerlijke Stand.

Openingsuren en contact:

Team burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
bevolking@kraainem.be