Rijbewijs land- en bouwvoertuigen

Het rijbewijs G is alleen geldig voor landbouwvoertuigen. U heeft het nodig om land- en bosbouwvoertuigen en mobiel landbouwmaterieel te mogen besturen.

Bestuurders met een rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C en C+E mogen eveneens een voertuig van de categorie G besturen op voorwaarde dat het landbouwvoertuig een maximaal toegelaten massa heeft van het voertuig dat onder hun rijbewijs valt.

Gebruikt u het voertuig van categorie G niet voor landbouw- of bosactiviteiten, dan moet u houder zijn van een rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C of C+E. Dit naargelang de maximaal toegelaten massa van het voertuig.

Voorwaarden

U moet ten minste 16 jaar oud zijn om het rijbewijs G te behalen. Het theoretisch examen mag u afleggen wanneer u 15 jaar en 9 maanden bent. Voor u uw praktisch examen aflegt, mag u enkel oefenen op privéterreinen en mag u zich niet op de openbare weg begeven, tenzij u een opleiding volgt in een erkende rijschool, in een landbouwschool of in een erkend landbouwvormingscentrum en u vergezeld bent van een instructeur van de school.

Meer info

Klik hier voor meer informatie.

Openingsuren en contact

Team burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 50
e-mail
bevolking@kraainem.be