Aangifte van overlijden

Vaststelling

Een overlijden moet officieel vastgesteld worden. Als het overlijden thuis gebeurt, moet u uw huisarts of de dokter met wachtdienst waarschuwen. Hij of zij zal het overlijden vaststellen en een overlijdensattest opmaken en ondertekenen. Bij een overlijden in het ziekenhuis zal men daar voor het overlijdensattest zorgen.

Als de overledene beslist had zijn lichaam aan de wetenschap te schenken of organen af te staan, moet u het ziekenhuis hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte brengen.

Aangifte

Het overlijden van een persoon moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de dienst begraafplaatsen van de gemeente waar hij of zij overleden is.

Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten.

Overlijdensakte

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde.

Een overlijdensakte wordt opgesteld en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden. De gemeente waar de overleden persoon gedomicilieerd is, wordt ook op de hoogte gebracht.

U kunt een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Administratieve afhandelingen

Denk eraan om de volgende personen of instellingen op de hoogte brengen van het overlijden:

 • de bank 
 • de notaris 
 • de verzekeringsmaatschappij 
 • het ziekenfonds 
 • de pensioendienst 
 • de belastingen 
 • de huiseigenaar 
 • de watermaatschappij 
 • de leverancier van gas en elektriciteit 

Wat meebrengen

 • het overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven 
 • de identiteitskaart van de overledene 
 • de identiteitskaart van de aangever 
 • het trouwboekje van de overledene 
 • het rijbewijs van de overledene 
 • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene

Bij een verdacht of geweldadig overlijden moet u de volgende extra documenten meenemen:

 • een proces-verbaal van een officier van de politie 
 • de toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings

Openingsuren en contact

Dienst Begraafplaatsen Kraainem

adres
Kerkhoflaan 1
1950 Kraainem
tel.
02 731 83 33
e-mail
kerkhof@kraainem.be