Overlevingspensioen

Als de echtgenoot die een ouderdomspensioen kreeg of hierop recht had komt te overlijden, kan de overlevende echtgenoot een overlevingspensioen of een overgangsuitkering krijgen.

Net zoals de ontvanger van een ouderdomspensioen, kan de gerechtigde van een overlevingspensioen onder bepaalde voorwaarden – en rekening houdende met de voorziene barema's – een beroepsactiviteit uitoefenen. De overgangsuitkering is daarentegen onbeperkt cumuleerbaar met een beroepsactiviteit en sociale uitkeringen.

Voorwaarden

Om een overlevingspensioen te krijgen, moet u aan een leeftijds- en huwelijksvoorwaarde voldoen:

  • U moet een minimale leeftijd hebben. 
  • Het overlijden moet minstens een jaar na het huwelijk plaatsvinden, behalve als tijdens het huwelijk een kind is geboren, als het overlijden het gevolg is van een ongeval dat plaatsvond na de huwelijksdatum of als er een kind ten laste was waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving.
  • Wanneer u niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde kan u een overgangsuitkering krijgen gedurende 12 maanden (zonder kinderlast) of 24 maanden (met kinderlast).

Openingsuren en contact

Team burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 50
e-mail
bevolking@kraainem.be