Politiereglement

Sinds de invoering van de nieuwe wetgeving op de Gemeentelijke Administratieve Sancties, zijn de gemeenten nu bevoegd om tegen een aantal inbreuken zelf op te treden.

Kraainem maakt samen met Wezembeek-Oppem deel uit van de politiezone Wokra. In het nieuwe algemeen politiereglement WOKRA werden per thema de plichten van de inwoners opgesomd en ook de daarbij horende sanctie in geval van overtreding. Zo vindt u in het nieuw politiereglement de richtlijnen betreffende netheid, veiligheid en lawaai in de gemeente. Ook de regels die gelden in de groene ruimtes of voor dieren vindt u er gedetailleerd in terug. Niet alle inbreuken kunnen zomaar worden opgenomen in het nieuwe politiereglement gezien er een hele reeks specifiek wetgevingen bestaan (Bvb. Vlarem, afvalstoffendecreet, …..) die hinder en overlast kunnen inperken.

Naast het volledige politiereglement werd er eveneens een informatiebundel opgesteld die aan de hand van diverse voorbeelden u een duidelijk overzicht geeft van de inhoud van het reglement.

Het politiereglement vindt u terug op de website van de politiezone: WOKRA