Overstromingen

Bepaalde delen van Kraainem worden af en toe geteisterd door overstromingen.

De gemeente stelde een actieplan op in samenspraak met de bewoners. Wanneer er door hevige regenval overstroming dreigt, waarschuwt de gemeente de bewoners van de risicogebieden.

Daarnaast stelt de gemeente dan ook zandzakken ter beschikking op de hoek van de straat, die de bewoners dan mogen gebruiken om hun huizen te beschermen.

De rioleringen worden tijdig leeggemaakt om een optimale doorstroming van het regenwater te garanderen.

Een permanentie zal georganiseerd worden in het gemeentelijk depot in geval van overstromingen.

Het gemeentebestuur heeft materiaal aangekocht dat mogelijks nuttig kan zijn in geval van overstromingen (krachtige lampen, warmtedekens, veldbedden). Douches, koffie, eventueel kinderopvang zullen voorzien worden indien nodig.

Meer info

Je kan zelf ook het waterpeil in het oog houden, er is namelijk een controlebassin op de Woluwelaan dat je online kan raadplegen via deze website. Wanneer het controlebassin dreigt vol te geraken, zendt het automatisch een alarm uit naar de bevoegde instanties.

Openingsuren en contact

Team milieu

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 60
e-mail
milieu@kraainem.be