Orgaandonatie

Vraag dit document ONLINE aan

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling. Een hart, een lever of een nier kunnen een leven redden. Helaas is de vraag naar organen op dit moment groter dan het aanbod.

Tijdens het leven met toestemming

Sommige organen kunnen tijdens je leven worden weggenomen omdat ze snel weer aangroeien. Een dergelijke medische interventie gaat gepaard met heel weinig risico's voor de donor vergeleken met de voorspelbare gunstige effecten op de gezondheid van de ontvanger. Deze donatie is alleen mogelijk met voorafgaande toestemming:

 • Van de donor als hij ten minste vijftien jaar oud is.
 • Van de echtgenoot of partner van de donor.
 • Van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige donor.

Als de medische gevolgen voor de donor belangrijker blijken te zijn, dan worden alleen organen weggenomen als het leven van de ontvanger in gevaar is.

De arts die de medische interventie leidt moet de donor duidelijk informeren over de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen van de donatie.

Na een overlijden: wie zwijgt, stemt toe

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na je dood toe tenzij:

 • Je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven.
 • Je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Als je niet wil dat na je dood organen of weefsels worden weggenomen uit je lichaam, dan moet je een document invullen en overmaken aan je gemeente.

Formulier voor instemming

Organen laten wegnemen of niet? Om te voorkomen dat je naaste familieleden na je dood die pijnlijke keuze in jouw plaats moeten maken, kan je vooraf een registratieformulier voor instemming opmaken. 

Je kan dit doen:

 • via MijnGezondheid.be
 • via uw huisarts
 • door een verklaring af te leggen bij het gemeentebestuur

Naast de verschillende voorzorgen die gelden, mag je er ook van uitgaan dat orgaandonatie:

 • gratis is
 • anoniem is
 • wordt uitgevoerd met respect voor uw stoffelijk overschot

Als je je instemmingsverklaring heeft overgemaakt, kan je haar achteraf nog altijd veranderen.

Als je beantwoordt aan verschillende welomschreven voorwaarden die de slaagkansen van een ent garanderen, dan zal de transplantatiecoördinator na je overlijden de gegevensbank van je gemeente raadplegen. Hij zal nagaan of je je weigering of instemming met orgaandonatie heeft geregistreerd.

Hoe aanvragen?

Je kan het formulier online aanvragen via het e-loket.

Indien je wil langskomen, kan dit enkel op afspraak

Openingsuren en contact:

Team burgerzaken

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
bevolking@kraainem.be